Intro til

Vivo Business Academy

Som medarbejder hos Vivo Sales, bliver du en del af Vivo Business Academy. Et unikt sammensat uddannelsesforløb, med en afsluttende eksamen som Akademi-Merkonom i Salg og Kommunikation. Læs mere om forløbet, udbytte og muligheder her under.

Hvad er Vivo Business Academy?

Overordnet set er Vivo Business Academy en integreret del af Vivo Sales, og repræsenterer en Akademi-Merkonom uddannelse, med en unik sammensætning af 6 fag indenfor Salg & Kommunikation.

Når du har gennemført alle 6 fag og eksamener, vil du være blevet Akademi-Merkonom, med en Fleksibel Videregående Akademiuddannelse, med 60 ECTS point optjent.
Med denne eksamen, har du adgang til at læse videre som Diplom, og har adgang til at starte på alle Diplomuddannelser.

Hele uddannelsesforløbet foregår i vores egne lokaler. Undervisningsdage er fordelt  ud over ca. 2 år. Under hele forløbet, og på alle uddannelsesdage samt eksamensdage, modtager du du din sædvanlige timeløn, og har altså løn under uddannelse.

Vivo Business Academy drives i samarbejde med Talenthuset.

0
ECTS point

Der er 60 ECTS point ved at gennemføre alle fag.

0
Akademifag

Forløbet har 6 fag, med afsluttende eksamener.

0
Udannelsesforløb

Uddannelsen er opdelt 6 mindre forløb.

0
Tilpasset uddannelse

Alle fag er sammensat og skræddersyet til salg & kommunikation.

Hvorfor Vivo Business Academy?

Vi har en klar vision og ambition om at vi vil uddanne fremtidens, og næste generations sælgere og ledere.

Siden vi startede Vivo Sales har undervisning, personlig udvikling, træning og uddannelse været en stor del af vores måde at drive salgsforretning på.

Det der startede som en vild idé om hvordan vi kunne supplere vores egen undervisning og træning, med en reel eksamineret uddannelse, er nu blevet til en realitet med Vivo Business Academy.

Forventet udbytte for dig?

Du vil under hele forløbet opleve en balance mellem dine kompetencer og de udfordringer du møder. Der vil være en rød tråd mellem de opgaver, du løser i jobbet, og det, du lærer, på skolebænken.

Uddannelsen vil både give dig et karrieremæssigt springbræt OG udvikle dine kompetencer i dit job. Du får en ”rigtig” uddannelse, mens du går på arbejde, og du laver dine eksamensopgaver omkring rigtige cases fra dit daglige arbejde

Du bliver mere bevidst, du bliver klogere på dig selv, du lærer at arbejde med dine styrker og udfordringer, og du bliver mere kompetent.

Høj medarbejderglæde

Udvikling & trivsel
Du kan meget mere, end du tror! Vi mennesker har sjældent en ide om, hvad vi faktisk kan. Og desværre har mange en negativ tankegang om dem selv, hvilket gør, at mange mistrives eller ikke lever op til deres fulde potentiale. Vivo Business Academy tager dig med på en udviklingsrejse, med kontinuerlige bekræftelser på din egen kunnen og formåen.

Større sammenhold og teamspirit
Det skaber en øget teamspirit at være deltager på Vivo Business Academy. Vi gennemgår de samme fag og undervisninger, vi drøfter vores forskellige perspektiver på opgaverne. Vi bruger den teori vi undervises i, i praksis når vi møder på arbejde.

Karrierespringbræt
Har du ambitioner? Vil du gerne skabe dig en karriere indenfor salg og/eller ledelse? Med Vivo Business Academy’s skræddersyede Akademiuddannelse i rygsækken, har du skabt dig selv et meget stærkt fundament at bygge din karriere videre på.